Vrije basisschool Gravenbos

Het concept van de uitbreiding is gebaseerd op enkele belangrijke kernbegrippen. We spreken liever van een inbreiding, die zo compact mogelijk wordt uitgevoerd, met een logische circulatie en flexibel ruimtegebruik tot gevolg. Zo blijft ook het open en groene karakter van deze school bewaard. De lokalen worden bewust niet op de kop van de vleugel ingeplant, maar naast de bestaande circulatiegang. Zo hebben we geen extra circulatieruimtes nodig en worden de afstanden kleiner. Dit zorgt ook voor een verminderde bouwkost en een lagere energiekost. In de ontwerpfase maken we gebruik van scenario denken.  Dit is een heel nuttige manier om te controleren of het voorgestelde ontwerp goed zal functioneren in verschillende omstandigheden. Een bouwteam bedenkt verschillende scenario’s die zich in de school kunnen afspelen. Deze worden dan getoetst aan het ontwerp.

Share

Uitbreiding van een schoolgebouw - 1° plaats Gistel 2015 Renders SOM architecten wedstrijden