Sint-Bartholomeuskerk

Het herbestemmen van gebouwen uit ons historisch en religieus erfgoed is een tendens die al decennia lang aan de gang is. De geschiedkundige, symbolische en sacrale waarde van dit patrimonium verplichten ons niettemin deze bouwwerken in stand te houden. Het invullen van deze kerk met nieuwe functies aangepast aan de hedendaagse noden van de bevolking dient dan ook te gebeuren met het nodige respect. Deze kerk staat zijn ruimte niet af aan het archief, deze kerk geeft zijn ruimte in bruikleen en dit voor een onbepaalde duur. De gemaakte aanpassingen moeten dan ook van die aard zijn dat ze flexibel en aanpasbaar zijn aan de noden van de toekomst. De kerk wordt in de eerste fase gerestaureerd en vervolgens aangepast binnen zijn nieuwe functie. We mogen stellen dat het gebruik van deze kerk als archiefruimte helemaal niet voor de hand ligt: de primaire eisen die een archiefruimte stelt, staan in veel gevallen contradictorisch tegenover de infrastructuur van de bestaande kerk. Vooral de klimatologische eisen zoals relatieve vochtigheid en constante temperatuur en de nood aan veilig conserveren vragen grote aanpassingen. Daarvoor werd gekozen om naast de kerk een archiefkelder – de’bunker’ – te bouwen, die in verbinding staat met de kerk. In de kerk zelf wordt een ‘box’ geplaatst : kleinere afgesloten kantoorruimte en een leeszaal, afzonderlijk te klimatiseren. De overige ‘open space’ is een polyvalente ruimte voor diverse activiteiten.

 

 

 

Share
Herbestemming St-Bartholomeuskerk Kaaskerke - 1° plaats Diksmuide 2004 Renders SOM architecten wedstrijden