Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft Som Architecten een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Som Architecten beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

Som Architecten beschikt over volgende protocollen:

  • Nihil